דאלווי הוא בית ספר מקצועי לאנגלית שמציע חווית למידה מסוג חדש: כורסה נוחה, ביזנס בר צמוד, לימודים מעמיקים, הרבה שיחה, וסביבה תרבותית של אנשים טובים.